030 - 2518995 info@interstep.nl
Projectleider Stadsverwarming Purmerend – Purmerend

Projectleider Stadsverwarming Purmerend – Purmerend

Introductie

Wij zijn op zoek naar een Projectleider voor Stadsverwarming Purmerend. Met als hoofd doel: Distributie van warmte en beheer van assets.

Organisatie

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 25.000 klanten voor 80% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 100.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland: We besparen met de BioWarmteCentrale op jaarbasis vele tonnen CO2 uit.

Functie

Het begeleiden van het ontwerp, de voorbereiding, uitvoering, oplevering, overdracht en evaluatie van één of meerdere projecten met als doel dat het (de) project(en) binnen de vooraf gestelde kaders geld, tijd, kwaliteit, veilig, doelmatig en efficiënt wordt(en) afgerond.

De projectleider is verantwoordelijk voor:

 • Het coördineren van en leiding geven aan het juiste ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van het project binnen de vooraf overeengekomen (GOTIK) kaders;
 • Periodieke voortgangsrapportages aan de Manager Techniek;
 • Het doelmatig en efficiënt uitvoeren en afsluiten van een project volgens het goedgekeurde projectplan binnen de daarvoor gestelde eisen van veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd en budget met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen en resources;
 • De juiste samenstelling van het projectteam op basis van kennis, ervaring en competenties.
 • Oplevering, overdrachten aan de onderhoudsafdeling en evaluatie van het project;
 • Het onderhouden van bestaande relaties en het aanspreekpunt voor het project;
 • Handelt volgens systeemkaders, instrueert en zie toe op de naleving van de veiligheids-, kwaliteits-, ARBO-, milieu-, en andere richtlijnen.

De projectleider heeft de volgende taken:

 • Inbreng van operationele kennis en expertise in commerciële trajecten;
 • Opstellen van het projectplan en samenstellen van het projectteam;
 • Het opstellen van een investeringsbesluit indien het project een omvang heeft groter dan € 50.000,-;
 • Het periodiek rapporteren van de overeengekomen (GOTIK) kaders;
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Aansturen projectteam en toezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders zoals omschreven in het projectplan;
 • Bepalen van de overlegstructuur en extern opleverprotocol;
 • Bepalen start en doorlooptijd van de uitvoering;
 • Opstellen restpunten-/issuelijst en een actiehouder aanstellen voor het oplossen van deze punten;
 • Acceptatie van het opgeleverde project en daarbij toetsen of de werkzaamheden volgens projectplan zijn uitgevoerd;
 • Uitvoeren externe en interne evaluatie en afsluiting; (financieel, tekeningen, onderhoud, ect.)
 • Werkzaamheden stil te leggen als er sprake is van een onveilige situatie;
 • Handelen binnen de gestelde kaders van het projectplan en investeringsbesluit.

Functie eisen

 • HBO Werk en denkniveau bijv. Werktuigbouw, Energietechniek of Installatietechniek
 • Gecertificeerde projectmanagement methodieken bijv. IPMA
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Aanbod

Bij SVP is ruimte voor ontwikkeling en staat ambitie hoog in het vaandel. Samen met enthousiaste collega’s wordt gewerkt aan het realiseren van onze missie. Het gaat om een veelzijdige baan binnen een gemotiveerd team met hart voor duurzaamheid in een dynamische omgeving. Salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen

Neem dan contact op met Lotte den Otter via 06-31043331 of l.denotter@interstep.nl. Wij zijn daarnaast te bereiken op ons algemene nummer 030-2518995.

Solliciteren

Deze vacature tippen?

Kent u iemand die uitstekend op deze vacature zou passen? Stuur hem/haar dan direct een bericht via onderstaand formulier.
Website gemaakt door: 3seconds.nl Webdesign